Info Integriti 2024 :  
 

 

Bil. Dokumen Integriti  
1. Garis Panduan Pengurusan Unit Integriti Agensi Awam Muat Turun
2. Garis Panduan Pengurusan Unit Integriti dan Governans Muat Turun
3. Arahan No. 1 Tahun 2018 Siri 2 No. 1 Tahun 2019 Pelaksanaan NACP Muat Turun
4. Arahan No.1 Tahun 2018 Jawatankuasa Anti Rasuah (JAR) Muat Turun
5. Kod Etika bagi Anggota Pentadbiran dan Ahli Parlimen Muat Turun
6. Arahan YAB Perdana Menteri No.1, Siri 1 Tahun 2018 - Pemantapan Governans, Integriti [&] Antirasuah dalam Pengurusan Pentadbiran Kerajaan Malaysia: Penubuhan Berkaitan Kerajaan (GLC), Syarikat-syarikat yang dimiliki oleh Kementerian dan Agensi Kerajaan Termasuk di bawah Kerajaan Negeri Muat Turun
7. Taklimat Pengenalan OACP oleh SPRM Muat Turun
8. AKTA 711 (Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010) Muat Turun
9. AKTA 694 (Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009) Muat Turun
10. Peraturan-Peraturan Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam 1993 Muat Turun