1. Perancangan Pembangunan Sosioekonomi
  • Menggubal dasar perancangan pembangunan sosioekonomi untuk jangka masa sederhana dan panjang pada peringkat nasional, wilayah dan negeri
  • Menjalankan penyelidikan sosioekonomi dan berperanan sebagai penasihat kepada Kerajaan berhubung hal ehwal sosioekonomi
  • Memperkukuh perancangan pembangunan inklusif termasuk memperkasa agenda Bumiputera
  • Menggubal dasar berkaitan tenaga iaitu minyak dan gas

 2. Pengagihan Sumber Peruntukan
  • Menentukan siling dan pengagihan peruntukan perbelanjaan pembangunan
  • Melaksanakan pengurusan nilai bagi projek pembangunan melebihi RM50 juta

 3. Pelaksanaan, Penyelarasan dan Pemantauan
  • Memantau kemajuan program nasional, inisiatif dan projek pembangunan
  • Melaksana, menyelaras dan memantau program serta projek Kementerian Ekonomi
  • Melaksana, menyelaras dan memantau pembangunan inklusif termasuk memperkasa agenda Bumiputera

 4. Pemudah Cara Pihak Berkepentingan
  • Menjadi focal point bagi kerjasama antarabangsa dan pembangunan rentas sempadan
  • Menjadi urus setia kepada jawatankuasa perancangan dan pembangunan sosioekonomi peringkat nasional termasuk Majlis Tindakan Ekonomi (EAC) dan Jawatankuasa Perancang Pembangunan Negara (JPPN)