Carta Organisasi:
Bahagian Bajet Pembangunan

Hubungi Kami:
Pengarah
Bahagian Bajet Pembangunan
Kementerian Ekonomi
Aras 1, Kuadran 2, Menara Prisma
No.26 Persiaran Perdana, Presint 3 
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62675 W.P Putrajaya
No. Tel. : 03-80902626
Faks : -

Fungsi Utama

 • Merancang, menggubal serta menilai semula dasar dan strategi bajet pembangunan bagi memastikan dasar dan strategi tersebut selaras dengan dasar Rancangan Pembangunan;
 • Menilai dan mengkaji semula keberkesanan dasar dan strategi perancangan program dan projek bagi memastikan rancangan jangka panjang yang bersepadu dan terselaras dapat disediakan;
 • Menyelaras agihan siling peruntukan bajet pembangunan secara rolling plan bagi Rancangan Pembangunan Malaysia;
 • Memantau dan menilai status pelaksanaan program dan projek secara keseluruhan termasuk prestasi kewangan, fizikal dan outcome;
 • Mengkaji, memproses dan memperaku permohonan notis perubahan secara online daripada kementerian dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja setelah menerima maklumat lengkap;
 • Mengenal pasti keperluan latihan perancangan program dan projek Kementerian dan agensi bagi membuat cadangan kandungan dan bentuk latihan yang sesuai;
 • Memberi khidmat nasihat kepada Kementerian dan agensi dalam aspek perancangan program dan projek, agihan bajet pembangunan serta pelaksanaan pendekatan berasaskan outcome; dan
 • Menyelaras dan memantau prestasi pencapaian Inisiatif Rancangan Pembangunan Lima Tahun.
 • Menyelaras agihan siling peruntukan pembangunan bagi program dan projek secara rolling plan setiap tahun bagi Rancangan Pembangunan Malaysia;
 • Menyediakan garis panduan pemeriksaan bajet pembangunan bagi setiap Rancangan Pembangunan Malaysia;
 • Mengkaji, memproses dan memperaku permohonan notis perubahan secara online daripada kementerian dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja setelah menerima maklumat lengkap;
 • Menyediakan ulasan ke atas Memorandum Jemaah Menteri dalam tempoh dua (2) minggu;
 • Menyediakan maklum balas kepada keputusan Jemaah Menteri, Majlis Ekonomi dan Y.B. Menteri dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh arahan;
 • Memberi khidmat nasihat secara professional dalam aspek perancangan program dan projek,agihan bajet pembangunan serta pelaksanaan pendekatan berasaskan outcome; dan
 • Kami bersedia menerima pandangan membina daripada pelanggan kami demi kebaikan bersama dalam menyediakan perkhidmatan yang cemerlang dan mesra pelanggan.