Kami berjanji akan menyediakan perkhidmatan yang efisien dan efektif, professional, utuh dan unggul seperti berikut:

  1. Merancang pembangunan sosioekonomi negara ke arah mencapai kemakmuran, inklusiviti dan kemampanan selaras dengan Wawasan Kemakmuran Bersama 2030.
  2. Menyediakan dokumen Rancangan Malaysia untuk setiap tempoh 5 tahun.
  3. Menyediakan bajet di bawah peruntukan pembangunan secara Rolling Plan.
  4. Menyediakan kertas dasar dan kertas Jemaah Menteri berdasarkan keperluan dan arahan yang diberikan oleh stakeholder.
  5. Meluluskan permohonan notis perubahan projek pembangunan dalam masa 7 hari bekerja melalui sistem My Projek setelah permohonan lengkap diproses sepenuhnya.
  6. Memberi kelulusan dalam tempoh 7 hari bekerja selepas menerima permohonan yang lengkap dan memenuhi syarat untuk perolehan hartanah oleh syarikat dan agensi kerajaan.
  7. Memberi kelulusan dalam tempoh 7 hari bekerja (selepas menerima ulasan dan kelulusan daripada agensi-agensi rujukan) kepada permohonan yang lengkap untuk menjalankan aktiviti penyelidikan di Malaysia.