• Mesyuarat Jemaah Menteri 16 Jun 1960
  • Akta Fungsi-fungsi Menteri 1969
  • Akta Kemajuan Petroleum 1974
  • Akta Bekalan Gas (Pindaan 2016)
  • Akta Pihak Berkuasa Bersama Malaysia-Thailand 1990
  • Arahan Perbendaharaan (Perkara 43-47)