Garis Panduan ini bertujuan :

  • Memaklumkan prospek ekonomi makro serta saiz pelaburan sektor awam bagi tempoh dua tahun pertama Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMKe-10);
  • Menjelaskan kaedah perancangan dan pelaksanaan RMKe-10 serta penyediaan Pelan Pelaburan Sektor Awam untuk tempoh 2011-2012; dan
  • Memberi panduan kepada kementerian, kerajaan negeri dan badan berkanun dalam menyedia cadangan program dan projek yang akan menyumbang kepada pencapaian outcome bidang keberhasilan utama (KRA) RMKe-10 untuk dilaksana dalam tempoh 2011-2012.
Bil. Tajuk Dokumen
1 Garis Panduan Kedua RMKe-10 Muat Turun
2 Garis Panduan Kedua RMKe-10 Lampiran 1 Muat Turun
3 Garis Panduan Kedua RMKe-10 Lampiran 2 Muat Turun
4 Garis Panduan Kedua RMKe-10 - Lampiran 3 Muat Turun
5 Garis Panduan Kedua RMKe-10 - Lampiran 4 Muat Turun
6 Pekeliling UPE, JPM Bil. 2 Tahun 2009: Garis Panduan dan Peraturan Pemilihan Tapak, Perancangan Bangunan dan Keperluan Peralatan Muat Turun
7 Pekeliling UPE, JPM Bil. 3 Tahun 2009: Garis Panduan Pengurusan Nilai Muat Turun

Sebarang pertanyaan berhubung Garis Panduan ini boleh diajukan kepada :

Kementerian Ekonomi
Aras 7, Menara Prisma
No.26 Persiaran Perdana, Presint 3
62675 W.P Putrajaya
(U.P : Pengarah Bajet Pembangunan)