Warga Kementerian Ekonomi akan sentiasa berpegang teguh kepada kod etika Amanah, Mesra dan Efisien :

AMANAH
Bertanggungjawab, telus dan berintegriti serta
pematuhan yang tinggi pada peraturan

MESRA
Sentiasa bersifat ramah dan terbuka
dalam merakyatkan perkhidmatan

EFFISIEN
Cekap, pantas dan responsif bertindak
balas ke atas persekitaran

NILAI BERSAMA
Integriti
Professional
Proaktif
Komited
Keterbukaan
Kesimbangan Kerja dan Kehidupan
Kerja Berpasukan
Cepat dan Tepat
Inovatif