Bil Tajuk Dokumen
1 Surat Pekeliling Am Bilangan 1 Tahun 2024: Terma Rujukan Jawatankuasa Perancang Pembangunan Negara Muat Turun
2 Surat Pekeliling Am Bil. 2 Tahun 2021 - Terma Rujukan Jawatankuasa Perancang Pembangunan Negara (DIBATALKAN digantikan dengan Surat Pekeliling Am Bilangan 1 Tahun 2024) Muat Turun
3 Surat Arahan KSN berkenaan Penyediaan Pelan Pembangunan Pasca 2020 Muat Turun
4 Surat Pekeliling Am Bil. 1 Tahun 2019 - Pelaksanaan Pembanding Sektor Awam (Public Sector Comparator - PSC) Dalam Projek Pembangunan Fizikal Kerajaan Persekutuan Muat Turun

 

PEKELILING / SURAT PEKELILING DARI PORTAL JPA

PEKELILING / SURAT PEKELILING DARI PORTAL MAMPU

PEKELILING / SURAT PEKELILING DARI PORTAL MOF