Carta Organisasi

Unit Integriti

Hubungi Kami:
Ketua Unit
Unit Integriti
Kementerian Ekonomi
Aras 2, Menara Prisma
No.26, Persiaran Perdana, Presint 3 
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62502 W.P Putrajaya


No. Tel. : 03-80902504

Latar Belakang 

Berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2013, Unit Integriti bertanggungjawab untuk melaksanakan enam (6) fungsi teras seperti berikut:

Fungsi Unit Integriti 

 • Tadbir Urus
  Memastikan tadbir urus yang terbaik dilaksanakan;
 • Pengukuhan Integriti
  Untuk menyemai, menginstitusikan dan membudayakan integriti dalam organisasi;
 • Pengesanan dan Pengesahan
  1. Mengesan dan mengesahkan aduan salah laku sertapelanggaran tatakelakuan serta memastikan tindakan susulan yang sewajarnya diambil; dan
  2. Melaporkan perlakuan jenayah kepada agensi penguatkuasaan yang bertanggungjawab; 
 • Pengurusan Aduan
  Menerima dan menguruskan semua aduan mengenai salah laku serta pelanggaran tatakelakuan dalam organisasi;
 • Pematuhan
  Memastikan pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berkuatkuasa; dan
 • Tatatertib
  Melaksanakan fungsi urus setia Lembaga Tatatertib
 • Mengesan dan mengambil tindakan ke atas sebarang aduan salah laku serta pelanggaran tatakelakuan dan etika dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh laporan awal diterima.
 • Kes tatatertib biasa diselesaikan dalam tempoh empat (4) bulan dari tarikh wujud kes prima facie
 • Maklumat dan identiti pemberi maklumat akan dirahsiakan mengikut undang-undang yang berkuatkuasa.