1.1  Siri Masa Penduduk Mengikut Kumpulan Umur
     Tahun [1891 - 2020] Format (.pdf) Format (.xls)
 1.2 Siri Masa Penduduk Mengikut Negeri
     Tahun [1970 - 2020] Format (.pdf) Format (.xls)
 1.3 Perangkaan Utama Tenaga Buruh
     Tahun [2001 - 2019] Format (.pdf) Format (.xls)
 1.4 Penduduk Bekerja Mengikut Industri
     Tahun [1982 - 2019] Format (.pdf) Format (.xls)
1.5 Penduduk Bekerja Mengikut Pekerjaan
      Tahun [2016 - 2019] Format (.pdf) Format (.xls)
1.6 Produktiviti Buruh
     Tahun [2015 - 2019] Format (.pdf) Format (.xls)

Maklumat Untuk Dihubungi :

Pembangunan Modal Insan
Kementerian Ekonomi
Aras 2, Kuadran 2, Menara Prisma
No.26 Persiaran Perdana, Presint 3
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62675 W.P Putrajaya