Kementerian Ekonomi telah menerbitkan petunjuk-petunjuk ekonomi secara terpilih untuk mengawasi perkembangan ekonomi jangka pendek. Petunjuk-petunjuk ini diterbitkan sebulan sekali dan ianya dibahagi mengikut penggunaan, pelaburan dan petunjuk pengeluaran termasuk sektor luaran.

Jadual PDF Muat Turun PDF

Petunjuk Penggunaan

Jualan dan pengeluaran kereta penumpang baru dan motosikal, import barangan pengguna, Bursa Saham Kuala Lumpur, harga dan pasaran pekerja.

Muat Turun 2022

Petunjuk Pelaburan

Penjualan kenderaan komersil baru, import barangan modal dan peringkat pertengahan, projek lulusan MITI, kadar pinjaman asas, kadar kecukupan modal berisiko, pinjaman tidak berbayar, pendaftaran dan penutupan syarikat.


Muat Turun 2022

Petunjuk Pengeluaran

Sektor pertanian, indeks pengeluaran industri, sektor perlombongan, sektor perkilangan, sektor elektrik, sektor pembinaan, sektor pengangkutan dan sektor pelancongan.

Muat Turun 2023

Petunjuk Luaran

Eksport, import, imbangan dagangan dan rizab luar.

Muat Turun 2023

Klik di sini untuk arkib tahun-tahun sebelumnya  

Jika terdapat sebarang pertanyaan mengenai data di atas, sila hubungi :

Bahagian Ekonomi Makro
Kementerian Ekonomi
Aras 5, Menara Prisma, Presint 3
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62675 W.P Putrajaya
No. Tel. : 03-8090 2280
Faks : 03-8090 2500