2.1 Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK), Keluaran Negara Kasar dan Pendapatan Per Kapita pada Harga Malar dan Harga Semasa    
     2.1.1 Sejarah [1970 - 2011] Format (.pdf) Format (.xls)
     2.1.2 Sejarah [2005 - 2014] Format (.pdf) Format (.xls)
     2.1.3 Kini [2010 - semasa] Format (.pdf) Format (.xls)
     2.1.4 Kini [2015 - semasa] Format (.pdf) Format (.xls)
 2.2 KDNK Mengikut Jenis Aktiviti Ekonomi pada Harga Malar    
     2.2.1 Sejarah [1987 - 2011] Format (.pdf) Format (.xls)
     2.2.2 Sejarah [2005 - 2014]    
          2.2.2.1 Tahunan Format (.pdf) Format (.xls)
          2.2.2.2 Suku Tahunan Format (.pdf) Format (.xls)
     2.2.3 Sejarah [2010 - semasa]    
          2.2.3.1 Tahunan Format (.pdf) Format (.xls)
          2.2.3.2 Suku Tahunan Format (.pdf) Format (.xls)
     2.2.4 Kini [2015 - semasa]    
          2.2.4.1 Tahunan Format (.pdf) Format (.xls)
          2.2.4.2 Suku Tahunan Format (.pdf) Format (.xls)
 2.3 KDNK Mengikut Perbelanjaan pada Harga Malar    
     2.3.1 Sejarah [1987 - 2011] Format (.pdf) Format (.xls)
     2.3.2 Sejarah [2005 - 2014]    
          2.3.2.1 Tahunan Format (.pdf) Format (.xls)
          2.3.2.2 Suku Tahunan Format (.pdf) Format (.xls)
     2.3.3 Sejarah [2010 - semasa]    
          2.3.3.1 Tahunan Format (.pdf) Format (.xls)
          2.3.3.2 Suku Tahunan Format (.pdf) Format (.xls)
     2.3.4 Kini [2015 - semasa]    
          2.3.4.1 Tahunan Format (.pdf) Format (.xls)
          2.3.4.2 Suku Tahunan Format (.pdf) Format (.xls)
2.4 KDNK Mengikut Jenis Aktiviti Ekonomi pada Harga Semasa
     2.4.1 Sejarah [1987 - 2011] Format (.pdf) Format (.xls)
     2.4.2 Sejarah [2005 - 2014]    
          2.4.2.1 Tahunan Format (.pdf) Format (.xls)
          2.4.2.2 Suku Tahunan Format (.pdf) Format (.xls)
     2.4.3 Sejarah [2010 - semasa]    
          2.4.3.1 Tahunan Format (.pdf) Format (.xls)
          2.4.3.2 Suku Tahunan Format (.pdf) Format (.xls)
     2.4.4 Kini [2015 - semasa]    
          2.4.4.1 Tahunan Format (.pdf) Format (.xls)
          2.4.4.2 Suku Tahunan Format (.pdf) Format (.xls)
2.5 KDNK Mengikut Perbelanjaan pada Harga Semasa    
     2.5.1 Sejarah [1947 - 2011] Format (.pdf) Format (.xls)
     2.5.2 Sejarah [2005 - 2014]    
          2.5.2.1 Tahunan Format (.pdf) Format (.xls)
          2.5.2.2 Suku Tahunan Format (.pdf) Format (.xls)
     2.5.3 Sejarah [2010 - semasa]    
          2.5.3.1 Tahunan Format (.pdf) Format (.xls)
          2.5.3.2 Suku Tahunan Format (.pdf) Format (.xls)
     2.5.4 Kini [2015 - semasa]    
          2.5.4.1 Tahunan Format (.pdf) Format (.xls)
          2.5.4.2 Suku Tahunan Format (.pdf) Format (.xls)
2.6 KDNK Mengikut Negeri pada Harga Malar    
     2.6.1 Sejarah [2005 - 2013] Format (.pdf) Format (.xls)
     2.6.2 Kini [2015 - 2022] Format (.pdf) Format (.xls)
2.7 KDNK Mengikut Negeri Mengikut Jenis Aktiviti Ekonomi pada Harga Malar    
     2.7.1 Sejarah [2005 - 2013] Format (.pdf) Format (.xls)
     2.7.2 Kini [2015 - 2022] Format (.pdf) Format (.xls)

Maklumat Untuk Dihubungi :

Bahagian Ekonomi Makro
Kementerian Ekonomi
Aras 5, Menara Prisma, Presint 3
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62675 W.P Putrajaya