• Menggalakkan pertumbuhan ekonomi dengan pengagihan
  • Berpandukan keperluan untuk pembangunan dan perpaduan nasional melalui pembasmian kemiskinan, penyusunan semula masyarakat, pembangunan ekonomi luar bandar dan pembangunan wilayah
  • Berpandukan perancangan yang menyeluruh dan berorientasikan kuasa pasaran yang kukuh
  • Memaksimumkan faedah kepada rakyat berasaskan pertumbuhan yang mampan dan inklusif