Carta Organisasi:
Unit Statistik

Hubungi Kami:
Ketua Unit
Unit Statistik
Kementerian Ekonomi,
Aras 5, Menara Prisma
No. 26, Persiaran Perdana, Presint 3
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62675 W.P Putrajaya
No. Tel : 03-8090 2346

Latar Belakang

Objektif

Penubuhan Unit Statistik adalah bertujuan untuk membantu Kementerian Ekonomi dalam menyedia statistik yang boleh dipercayai, relevan dan bertepatan masa bagi membantu kerajaan menggubal dasar dan membuat perancangan pembangunan ekonomi dan sosial. Bertanggungjawab sebagai liaison di antara Kementerian Ekonomi dan Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) mengenai keperluan data, selaras dengan dasar penyebaran data DOSM.

Fungsi Utama

  • Menyelaras dan menyedia perangkaan yang relevan dan bertepatan masa untuk keperluan pengguna;
  • Bertanggungjawab sebagai liaison antara bahagian-bahagian di Kementerian Ekonomi dengan Jabatan Perangkaan Malaysia dan lain-lain agensi pembekal data; dan
  • Memberi khidmat nasihat berkaitan perkara teknikal serta penggunaan statistik secara umum kepada bahagian-bahagian di Kementerian Ekonomi.