5.1 Statistik Keretapi
     5.1.1 Kini [2000 - semasa]
     5.1.1.1 Tahunan Format (.pdf) Format (.xls)
     5.1.1.2 Bulanan Format (.pdf) Format (.xls)
 5.2 Landasan Bandar
     5.2.1 Kini [2000 - semasa]
          5.2.1.1 Tahunan Format (.pdf) Format (.xls)
          5.2.1.2 Bulanan Format (.pdf) Format (.xls)
 5.3 Pendaftaran Baru Kenderaan Bermotor Persendirian
     5.3.1 Kini [2000 - semasa]
          5.3.1.1 Tahunan Format (.pdf) Format (.xls)
          5.3.1.2 Bulanan Format (.pdf) Format (.xls)
 5.4 Statistik Pelabuhan Terpilih – Daya Pemprosesan Kargo
     5.4.1 Semenanjung Malaysia
     5.4.1.1 Kini [2000 - semasa] Format (.pdf) Format (.xls)

Maklumat Untuk Dihubungi :
 

Bahagian Infrastruktur dan Kemudahan Awam,
Kementerian Ekonomi
Aras 3, Kuadran 4, Menara Prisma
No. 26, Persiaran Perdana, Presint 3
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62675 W.P. Putrajaya