Bil Tajuk Penyampai Lokasi Tarikh
1 Majlis Perasmian Persidangan Inovasi Malaysia 2022 YAB Dato' Sri Ismail Sabri bin Yaakob 02 Ogos 2022
2 Malaysia Innovates Summit 2022 Puan Kanni Wignaraja, Regional Director For Asia And The Pacific, UNDP 02 Ogos 2022
3 Teks Rasmi Ucapan YAB Perdana Menteri di Dewan Negara YAB Perdana Menteri 12 Oktober 2021
4 Teks Rasmi Ucapan YAB Perdana Menteri di Dewan Rakyat YAB Perdana Menteri 27 September 2021
5 Teks Ucapan Perasmian MyDIGITAL YAB PM YAB Perdana Menteri 19 Februari 2021