Jadual Muat Turun

Petunjuk Penggunaan

Jualan dan pengeluaran kereta penumpang baru dan motosikal, import barangan pengguna, Bursa Saham Kuala Lumpur, harga dan pasaran pekerja.

Muat Turun 2021
Muat Turun 2020
Muat Turun 2019
Muat Turun 2018
Muat Turun 2017
Muat Turun 2016
Muat Turun 2015
Muat Turun 2014
Muat Turun 2013
Muat Turun 2012
Muat Turun 2011
Muat Turun 2010

Petunjuk Pelaburan

Penjualan kenderaan komersil baru, import barangan modal dan peringkat pertengahan, projek lulusan MITI, kadar pinjaman asas, kadar kecukupan modal berisiko, pinjaman tidak berbayar, pendaftaran dan penutupan syarikat.


Muat Turun 2021
Muat Turun 2020
Muat Turun 2019
Muat Turun 2018
Muat Turun 2017
Muat Turun 2016
Muat Turun 2015
Muat Turun 2014
Muat Turun 2013
Muat Turun 2012
Muat Turun 2011
Muat Turun 2010

Petunjuk Pengeluaran

Sektor pertanian, indeks pengeluaran industri, sektor perlombongan, sektor perkilangan, sektor elektrik, sektor pembinaan, sektor pengangkutan dan sektor pelancongan.

Muat Turun 2022
Muat Turun 2021
Muat Turun 2020
Muat Turun 2019
Muat Turun 2018
Muat Turun 2017
Muat Turun 2016
Muat Turun 2015
Muat Turun 2014
Muat Turun 2013
Muat Turun 2012
Muat Turun 2011
Muat Turun 2010

Petunjuk Luaran

Eksport, import, imbangan dagangan dan rizab luar.

Muat Turun 2022
Muat Turun 2021
Muat Turun 2020
Muat Turun 2019
Muat Turun 2018
Muat Turun 2017
Muat Turun 2016
Muat Turun 2015
Muat Turun 2014
Muat Turun 2013
Muat Turun 2012
Muat Turun 2011
Muat Turun 2010

Jika terdapat sebarang pertanyaan mengenai data di atas, sila hubungi :

Bahagian Ekonomi Makro
Unit Perancang Ekonomi,

Jabatan Perdana Menteri,
Aras 4, Setia Perdana 5,
Kompleks Setia Perdana,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62502 Putrajaya