Carta Organisasi:
Pusat SDG Negara

Hubungi Kami:
Pengarah
Pusat SDG Negara
Kementerian Ekonomi
Aras 2, Menara Prisma
No. 26, Persiaran Perdana, Presint 3
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62675 W.P Putrajaya
No. Tel.  : 03-80902524

Latar Belakang

Majlis Sustainable Development Goals (SDG) Negara meluluskan penubuhan Pusat SDG Negara pada 5 September 2022 

Pusat SDG Negara di bawah naungan Kementerian Ekonomi (selaku focal point SDG kebangsaan) telah mula beroperasi secara rasmi pada 1 Ogos 2023

Fungsi Utama

  • Menyelaras, memperkasa dan memantau kemajuan pelaksanaan SDG dan ESG negara sejajar dengan  perlaksanaan Halatuju SDG Fasa 2 dan 3 (SDG Roadmap Phase 2 and 3) serta RMK-12 dan RMK-13 ke arah tahun 2030
  • Memudahcarakan dan mengalakkan kerjasama strategik dengan pihak-pihak berkepentingan dalam pelaksanaan SDG di pelbagai peringkat
  • Menjadi sekretariat kepada Mesyuarat Majlis SDG Negara, Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu SDG dan Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal SDG
  • Menyediakan input atau pelaporan berkaitan pencapaian dan kemajuan SDG negara seperti Voluntary National Review