img

"Rancangan Malaysia Kesepuluh mengandungi aspirasi Program Transformasi Kerajaan dan Model Baru Ekonomi yang berteraskan pendapatan tinggi, keterangkuman dan kemampanan. Rancangan ini merencanakan pembangunan negara untuk tempoh lima tahun akan datang dengan matlamat untuk menyampaikan hasil yang dihasratkan untuk semua rakyat. Rancangan ini menyediakan pentas bagi transformasi struktur utama yang diperlukan oleh ekonomi berpendapatan tinggi serta hala tuju dasar, strategi dan program baharu yang membolehkan negara tampil sebagai negara maju dan berpendapatan tinggi..." - Perdana Menteri, Malaysia

 

Ucapan: 

app-pdfUcapan oleh YAB Perdana Menteri

app-pdfUcapan Y.B. Tan Sri Nor Mohamed Yakcop di Dewan Negara pada 20 Julai 2010

Ringkasan Eksekutif: 

app-pdfRingkasan Eksekutif.pdf

app-pdfBuku RMKe-10

 

 Pekeliling / Surat

 Kajian Separuh Penggal

 Rangka Rancangan Jangka Panjang