img

 

Attachment Size
app-pdf Bab I - Dasar, Objektif dan Rangka.pdf 4.1 MB
app-pdf Bab II - Prestasi Ekonomi Makro, 1981-1985 dan Prospek 1986-90.pdf 14.12 MB
app-pdf Bab III - Dasar Ekonomi Baru - Kemajuan dan Prospek.pdf 12.24 MB
app-pdf Bab IV - Penduduk, Tenaga Kerja dan Pekerjaan dan Pembangunan Tenaga Manusia.pdf 4.81 MB
app-pdf Bab IX - Persekitaran.pdf 1.3 MB
app-pdf Bab V - Pembangunan Wilayah dan Bandar.pdf 4.26 MB
app-pdf Bab VI - Peranan Sektor Swasta.pdf 1.7 MB
app-pdf Bab VII - Program Kewangan Sektor Awam dan Jentera Pelaksana.pdf 5.37 MB
app-pdf Bab VIII - Sains dan Teknologi.pdf 1.59 MB
app-pdf Bab X - Pembangunan Pertanian dan Luar Bandar.pdf 4.43 MB
app-pdf Bab XI- Perkilangan.pdf 3.16 MB
app-pdf Bab XII - Perdagangan.pdf 1.37 MB
app-pdf Bab XIII - Kewangan.pdf 2.05 MB
app-pdf Bab XIV - Pelancongan.pdf 3.2 MB
app-pdf Bab XIX - Pembelajaran dan Latihan.pdf 2.49 MB
app-pdf Bab XV - Perlombongan.pdf 1.51 MB
app-pdf Bab XVI - Pengangkutan dan Komunikasi.pdf 2.97 MB
app-pdf Bab XVII - Tenaga.pdf 2.84 MB
app-pdf Bab XVIII - Kemudahan Awam.pdf 1.14 MB
app-pdf Bab XX - Perkhidmatan Kesihatan.pdf 2.44 MB
app-pdf Bab XXI - Perumahan.pdf 1.17 MB
app-pdf Bab XXII - Pembangunan Sosial.pdf 1.64 MB
app-pdf Bab XXIII - Pertahanan dan Keselamatan Dalaman.pdf 1.4 MB

 

 Pekeliling / Surat

 Kajian Separuh Penggal

 Rangka Rancangan Jangka Panjang