Strategi Pembangunan Infrastruktur dan Utiliti

 • Menekankan perancangan bersepadu jangka panjang dan perlaksanaan projek-projek yang tersusun.
 • Menyediakan kemudahan infrastruktur dan kemudahan lain yang komprehensif.
 • Menggalakkan multimodalisma.
 • Menggalakkan penggunaan pengangkutan awam dan sistem pengangkutan bijak untuk mengurangkan kesesakan.
 • Meningkatkan kecekapan, produktiviti dan kebolehpercayaan terhadap perkhidmatan.
 • Memastikan ketersediaan kemudahan infrastruktur dan perkhidmatan pada kos yang munasabah.

 

Infrastruktur dan Kemudahan Terdiri dari Sub-Sektor Seperti Berikut:

 • Jalan & Jambatan
 • Pengangkutan Bandar & Rel
 • Pelabuhan
 • Lapangan Terbang
 • Komunikasi
 • Air & Pembetungan

 

Peruntukan untuk Infrastruktur dan Utiliti , 2001-2005 (RM Juta)

 

RMK7

RMK8 (Semakan)

Sektor

Peruntukan

Perbelanjaan

Peruntukan

Pengangkutan

20,913.1

20,484.2

33,553.5

Jalan-jalan1

12,429.9

12,269.5

18,614.5

Pengangkutan Bandar

404.2

404.0

930.8

Rel

5,450.3

5,450.3

6,101.4

Pelabuhan

1,157.4

1,089.2

3,040.6

Lapangan Terbang

1,471.3

1,271.2

4,866.5

Utiliti

3,445.3

3,048.0

6,476.1

Bekalan Air

2,776.8

2,382.7

4,810.0

Pembetungan

668.5

665.3

1,666.1

Komunikasi

51.0

39.6

414.1

Komunikasi

10.2

4.1

326.2

Perkhidmatan Meteorologi

40.8

35.5

87.9

Jumlah

24,409.4

23,571.8

40,444

Nota : 1 Tidak termasuk jalan-jalan setempat di kawasan pembangunan daerah, sesetengah pihak berkuasa tempatan, dan jalan-jalan untuk kegunaan pertanian

 

Pembangunan Jalan-jalan

 • Penekanan ke atas pembangunan jalan:
  • Memperluaskan kapasiti dengan membina jalan-jalan baru..
  • Menaiktaraf jalan yang sedia ada untuk memperbaiki keselamatan dan keselesaan memandu.
  • Memperbaiki tempat-tempat yang cenderung berlaku kemalangan
 • Jalan-jalan baru dibina untuk:
  • Memperbaiki perhubungan di dalam bandar.
  • Membawa ke pusat-pusat yang kurang membangun, rekreasi, dan pertumbuhan.
  • Menambahkan rangkaian jalan di luar bandar.
  • Pembiayaan pembangunan jalan adalah termasuk penswastaan dan kaedah bayaran tertangguh.

 

Pengangkutan Bandar 

 • Membangunkan sistem pengangkutan bandar yang bersepadu, cekap dan boleh di harap.
 • Rasionalisasi dan lebih besar optimum terhadap perkhidmatan pengangkutan awam.
 • Menggalakkan multimodalisma untuk intergrasi konsisten – sistem tiket biasa, jalan bersepadu dan rangkaian kemudahan.
 • Aplikasi Sistem Pengangkutan Bijak (ITS) untuk mengurangkan kesesakan trafik bandar.
 • Mewujukan sistem pejalan kaki di bandar untuk mengurangkan penggunaan kereta.

 

Pengangkutan Rel

 • Mempertingkatkan kecekapan dan kualiti perkhidmatan rel.
 • Pemanjangan perkhidmatan komuter antara bandar – Rawang ke Tanjung Malim.
 • Menggalakkan multimodalisma untuk barangan – meningkatkan produktiviti dan tahap prestasi kemudahan tempat meletak keretapi dan terminal – membina lebih banyak depot kontena dan kemudahan terminal

 

Pelabuhan

 • Memberi fokus kepada peningkatan kapasiti, menaiktaraf peralatan dan kemudahan dan juga mempertingkatkan kecekapan, produktiviti pelabuhan dan perkhidmatan berkaitan pelabuhan.
 • Mewujudkan penguatkuasaan pelabuhan tunggal
 • Mempromosikan lagi Pelabuhan Klang dan Pelabuhan Tanjung Pelepas.
 • Memperkembangkan lagi syarikat perkapalan dan pekhidmatan feri.

 

Lapangan Terbang

 • Memberi fokus ke atas kecekapan, produktiviti dan keselamatan penerbangan.
 • Meningkatkan kapasiti untuk memenuhi permintaan yang bertambah.
 • Mempromosikan KLIA sebagai hab penerbangan serantau.
 • Lapangan terbang baru di Bintulu dan Limbang untuk menggantikan lapangan terbang di pusat-pusat bandar.
 • Menaiktaraf peralatan lalu lintas udara untuk memenuhi piawaian ICAO.

 

Komunikasi

 • Terasnya ialah untuk meningkatkan kapasiti bagi memberi ketersampaian yang lebih besar terhadap perkhidmatan komunkasi dan multimedia, terutamanya di luar bandar.
 • Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia (MCMC) :
  • Memudahkan pembangunan industri yang sihat.
  • Menetapkan piawaian dan menggalakkan minat pengguna.
  • Memantau perlaksanaan program USP. Meningkatkan peraturan diwujudkan sendiri oleh industri.

 

Bekalan Air
Memastikan bekalan air yang cukup dan berkekalan.

 • Pengurusan bekalan air
  • Pembinaan infrastruktur baru.
  • Menaiktaraf dan memulihkan sistem yang sedia ada.
  • Pemuliharaan sumber air
  • Meningkatkan kecekapan pengagihan bekalan air.
 • Pengurusan Permintaan Air
  • Mengurangkan kehilangan dan pembaziran air serta Kerajaan Persekutuan perlu merancang, mengurus dan mengatur program tentang bekalan air.

 

Pembetungan

 • Pembangunan utama yang besar untuk meningkat kualiti efluen yang dikeluarkan.
 • Keutamaan diberikan di sekitar ibukota, bandar dan kawasan pelancong.
 • Sistem pembetungan terpusat - mengurangkan bilangan loji rawatan setempat - mengoptimumkan sumber-sumber di dalam operasi dan penyelenggaraan.
 • Sistem individu di kawasan berbukit dan terpencil - tangki septik komunal.
 •  R&D untuk memperbaiki rawatan, pembuangan, kitar semula kumbahan.