9.1 Historical [1947 - 2009] Format (.pdf) Format (.xls)
9.2 Present [2010 - current] BPM6    
     9.2.1 Yearly Format (.pdf) Format (.xls)
     9.2.2 Quarterly Format (.pdf) Format (.xls)

Contact Details :

Macroeconomics Division
Ministry of Economy
5th Floor, Menara Prisma, Precint 3 
Federal Government Administrative Centre
62675 Putrajaya