Bil. Integrity Document
1. Garis Panduan Pengurusan Unit Integriti Agensi Awam
2. Garis Panduan Pengurusan Unit Integriti dan Governans
3. Arahan No. 1 Tahun 2018 Siri 2 No. 1 Tahun 2019 Pelaksanaan NACP
4. Arahan No.1 Tahun 2018 Jawatankuasa Anti Rasuah (JAR)
5. Kod Etika bagi Anggota Pentadbiran dan Ahli Parlimen
6. Arahan YAB Perdana Menteri No.1, Siri 1 Tahun 2018 - Pemantapan Governans, Integriti & Antirasuah dalam Pengurusan Pentadbiran Kerajaan Malaysia: Penubuhan Berkaitan Kerajaan (GLC), Syarikat-syarikat yang dimiliki oleh Kementerian dan Agensi Kerajaan Termasuk di bawah Kerajaan Negeri
7. Taklimat Pengenalan OACP oleh SPRM
8.  Pekeliling Perkhidmatan Bil 3 Tahun 1998 (Hadiah)
9. Pekeliling Perkhidmatan Bil 3 Tahun 2002 (Perisytiharan Harta)
10. AKTA 711 (Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010)
11. AKTA 694 (Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009)
12. Peraturan-Peraturan Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam 1993