Carta Organisasi:
Bahagian Khidmat Pengurusan dan Kewangan

Hubungi Kami:
Pengarah
Bahagian Khidmat Pengurusan dan Kewangan
Kementerian Ekonomi
Aras 7, Menara Prisma, No.26, Persiaran Perdana
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62675 W.P Putrajaya
No. Tel. : 03-8000 8000
Faks : 03-8090 2500

Piagam Pelanggan

 1. Melaksanakan urusan berkaitan pengurusan kewangan mulai dari tarikh maklumat/dokumen lengkap diterima seperti berikut:

   

  BIL

  JENIS PEROLEHAN /

  TEMPOH PROSES

  (HARI BEKERJA) /

  1

  Pembelian Terus

  3

  2

  Sebut Harga

  14

  3

  Tender

  21

   

  1. Mengeluarkan Waran Peruntukan kepada Pusat Tanggungjawab (PTJ) utama dan memaklumkan agihan peruntukan kepada Pusat Kos dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh Waran Am diterima;
  2. Mengeluarkan Waran Tarik Balik dan Pindah Peruntukan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja;
  3. Memproses Waran Perjalanan Udara Awam (WPUA) dalam tempoh tiga (3) hari bekerja;
  4. Memproses permohonan bertugas rasmi ke luar negara dalam tempoh lima (5) hari bekerja untuk mendapatkan kelulusan Pegawai Pengawal;
  5. Memproses semua bil / tuntutan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja;
  6. Memberikan keputusan permohonan pinjaman kenderaan dan komputer dalam tempoh lima (5) hari bekerja;
  7. Mengeluarkan pesanan tempatan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja;
  8. Mengeluarkan resit rasmi pada tarikh yang sama setiap terimaan yang diuruskan;
  9. Menyediakan baucer bayaran gaji berasingan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja;
  10. Menyediakan baucer bayaran pelbagai tuntutan dalam tempoh lima (5) hari bekerja;
  11. Menguruskan permohonan perwakilan kuasa dan had nilai dalam tempoh lima (5) hari bekerja;
  12. Memproses semua jenis permohonan perolehan dari tarikh maklumat/dokumen yang lengkap diterima mengikut tempoh berikut:
   1. Mengemukakan dokumen perubahan gaji ke Jabatan Akauntan Negara / Bahagian Akaun mengikut tarikh-tarikh yang ditetapkan oleh JAN.

     

 2. Melaksanakan urusan-urusan berkaitan khidmat pengurusan di Kementerian Ekonomi seperti berikut: 
  1. Mesyuarat Pengurusan Ketua Setiausaha (KSU) Bersama Pengarah Bahagian;
  2. Menguruskan perkhidmatan pengangkutan kepada pegawai dan kakitangan Kementerian Ekonomi dalam tempoh tiga (3) hari sebelum pengangkutan diperlukan;
  3. Pembukaan fail atau menutup fail akan dilakukan dalam masa satu (1) hari bekerja;
  4. Surat serahan tangan akan dihantar selewat-lewatnya hari berikutnya;
  5. Permohonan stok dari Bahagian akan diproses dalam tempoh tiga (3) hari bekerja oleh Stor Utama, Kementerian;
  6. Menguruskan pas keselamatan pegawai dan kakitangan Kementerian Ekonomi dalam tempoh tiga (3) hari bekerja;
  7. Menguruskan pelekat kenderaan pegawai dan kakitangan Kementerian Ekonomi dalam tempoh lima (5) hari bekerja;
  8. Pengesahan tempahan bilik mesyuarat yang dibuat dapat dilakukan pada hari yang sama;
  9. Aduan dibuat mengenai penyelenggaraan disampaikan pada pihak kontraktor pada hari yang sama, status menyemak kerja-kerja menyelenggara akan dijalankan dari masa ke semasa;
  10. Permohonan kelulusan kad inden dan telefon dalam tempoh tiga (3) hari bekerja;
  11. Menguruskan kontrak di Kementerian dengan pembekal dalam tempoh tiga (3) bulan sebelum tamat kontrak;
  12. Menyelenggara maklumat Sistem Pengurusan Aset (SPA) setiap 30 hari dan mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JKPAK) sebanyak 4 kali setahun;
  13. Menjalankan kerja-kerja percetakan dalam masa tiga (3) hari bekerja;
  14. Memastikan proses pinjaman buku dilaksanakan dalam tempoh satu (1) hari bekerja; dan
  15. Memastikan pakaian seragam disiapkan sebelum penghujung bulan April pada tahun semasa.