Seseorang pegawai layak untuk membuat tuntutan jika pegawai berikut adalah dari kumpulan sokongan iaitu dari Gred 1-36 kecuali anggota-anggota dalam perkhidmatan polis, penjara, bomba dan tentera (Perintah Am 14 - Bab G). Dokumen yang perlu dikemukakan adalah seperti berikut :-

  1. Borang tuntutan kerja lebih masa
  2. Kenyataan tugas
  3. Perkiraan kadar elaun lebih masa
  4. Tandatangan Pegawai Penyelia / Kelulusan Ketua Jabatan bagi tuntutan melebihi 1/3 gaji
  5. Surat arahan kerja lebih masa / surat pengesahan tugas melebihi 8 jam  (jika bertugas melebihi 8 jam)
  6. Salinan borang perakam waktu
  7. Salinan Buku Log (Bagi Pemandu)
  8. Salinan Slip gaji
  9. Salinan Buku Bank (bagi tuntutan baru)

 

*This content is only available in Bahasa Melayu